Reserveren

Boek uw vakantie in het hart van de Languedoc, in een charmante gîte in de buurt van Valras. Het hele jaar door openen wij de deuren van ons paradijsje voor u en garanderen u de beste tarieven wanneer u rechtstreeks boekt: via onze website, per telefoon, per e-mail of via het contactformulier. Profiteer optimaal van Domaine la Yole!

Aankomst
Aankomst
Vertrek
Vertrek
Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

De vestiging
Bedrijfsnaam: SOC EXPLOITATION DOMAINE YOLE
Hoofdkantoor: DOMAINE DE LA YOLE 34350 VENDRES
RCS: 6820B
Bedrijfsvorm: Burgerlijke vennootschap
br>Intracommunautair BTW-nummer: FR29776094419
Telefoonnummer: 04 67 37 37 85
Publicatiedirecteur en redactieleider: GASSIER Laurence
Creatie van de site
Bedrijfsnaam: Mijn Bruidegomservice
Adres: 254 chemin de la farlède, 83500 La-Seyne-sur-Mer
Telefoonnummer: 04 94 15 17 38
SIRET: 814 291 837 00023
APE-code: 6201Z< br>Intracommunautair BTW-nummer: FR72814291837
Rechtsvorm: Vereenvoudigde naamloze vennootschap
Aandelenkapitaal: € 7.500

Hosting
De site wordt gehost door het bedrijf Mijn Bruidegomservice op de servers van SAS OVH met een kapitaal van € 500K
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk
RCS Roubaix in Tourcoing 424 761 419 00011
N telefoonnummer: 08 203 203 63 - 0,118 €/min

Redactionele inhoud
De site biedt redactionele inhoud (hotel, kamers, enz.) voor een documentaire met één doel en uitsluitend voor informatieve doeleinden. Deze inhoud moet als stof tot nadenken worden beschouwd. Gebruikers worden door de Uitgever uitgenodigd om deze informatie met een kritische geest en onderscheidingsvermogen te gebruiken.

Hypertekstlinks naar sites van derden
De Site biedt hypertekstlinks die verwijzen naar websites die zijn gepubliceerd door derden. Het plaatsen van deze links impliceert geen goedkeuring van de uitgever van de inhoud van genoemde sites. De Uitgever kan de inhoud van genoemde sites niet permanent controleren en kan daarom het volgende niet garanderen: de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en goede technische werking. Bijgevolg kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een eventueel geschil tussen een site waarnaar op de Site wordt verwezen en een Gebruiker. Alleen de uitgevers van de sites waarnaar op de Site wordt verwezen, kunnen verantwoordelijk worden gehouden.

Bescherming van privacy en persoonlijke gegevens
De Site verzamelt persoonlijke informatie die door de Gebruikers wordt verstrekt tijdens hun bezoek aan de site. Deze verzameling maakt het volgende mogelijk: Het opstellen van algemene statistieken over het verkeer op de Site; Het verzenden van reacties, diverse informatie of aankondigingen van de Uitgever naar de door Gebruikers opgegeven e-mailadressen. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moet gebeuren met respect voor de fundamentele rechten van individuen. Bijgevolg verplicht de uitgever zich tot een verwerkingsbeleid in overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de Site heeft recht op toegang tot, wijziging, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens die hem betreffen. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Uitgever via de contactgegevens bovenaan de pagina. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen gebruikers van de site zich afmelden door op de hypertextlinks voor afmelden te klikken die aanwezig zijn in de verzonden e-mails. Computers die verbinding maken met de servers van de Site ontvangen op hun harde schijf een of meer bestanden in een zeer licht tekstformaat, gewoonlijk "Cookies" genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de Site die wordt uitgevoerd vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken vanaf dezelfde computer te identificeren. Mensen die verbonden zijn met de Site hebben de vrijheid om bezwaar te maken tegen de opname van “cookies”. Hiervoor kunnen zij de bijbehorende functionaliteiten in hun browser gebruiken. De Uitgever vestigt de aandacht van Gebruikers er echter op dat in een dergelijk geval de toegang tot bepaalde diensten van de Site beperkt of zelfs onmogelijk kan blijken te zijn.

De veiligheid van uitwisselingen
De uitgever verbindt zich ertoe alle wettelijke en technische maatregelen te nemen om de uitwisseling te beveiligen. Als zodanig gaat de Uitgever een middelenverbintenis aan om misbruik van gegevens te blokkeren en om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Gebruikers van de Site zijn zich echter bewust van de technische bijzonderheden van het internetnetwerk en de daaraan verbonden risico's. Bijgevolg kan de Uitgever zijn Gebruikers niet garanderen dat de gegevens die worden uitgewisseld via de diensten die door de Site worden aangeboden, niet op frauduleuze wijze door derden worden verzameld.

Intellectuele eigendomsrechten
De Uitgever beschikt over rechten betreffende bepaalde gegevens beschermd door de Intellectuele Eigendomswet. Dit is met name het geval voor zijn merk(en), zijn grafische charter en zijn database. Bijgevolg is het offline of online exploiteren, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Uitgever verboden.

Beschikbaarheid van diensten < br>De Uitgever heeft een middelenverplichting wat betreft de toegankelijkheid van de diensten en zorgt voor de nodige structuren om de Site 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te maken. De Uitgever kan de toegang echter zonder voorafgaande kennisgeving opschorten redenen van onderhoud en upgrades. De Uitgever is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele schade die hieruit voor de Gebruiker of enige derde zou kunnen voortvloeien. De Uitgever kan op elk moment zijn Diensten geheel of gedeeltelijk verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, vooral om technische redenen, zonder voorafgaande kennisgeving. De Uitgever behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving aan elke Gebruiker de toegang tot de gehele of een deel van de Site te weigeren. Een dergelijke beslissing kan met name worden genomen in geval van niet-naleving van de voorwaarden van deze tekst door een Gebruiker.

Herroeping
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op hostingdienstverlening.

Bemiddelaar bij geschillen
Na contact opgenomen te hebben met de dienst na verkoop en bij uitblijven van een bevredigend antwoord of bij het uitblijven van een reactie in een periode van 60 dagen kan de klant gratis contact opnemen met de bemiddelaar Toerisme en Reizen, wiens contactgegevens en verwijzingsprocedures beschikbaar zijn op de site: www.mtv.travel.

Bemiddeling Adres van verbruik< /strong>
Bemiddeling voor toerisme en reizen
BP 80303
75823 Paris Cedex 17

Telefoononderzoek
U heeft de mogelijkheid om u te registreren op de lijst van opposities naar Bloctel-telefoononderzoek vanaf de site https://www.bloctel.gouv.fr 

Fotocredits:

Voor de Sète-archipel:
F_AMBROSINO_OT-THAU
G_DELOYE_OT-THAU
M_RICARD_OT-THAU

Voor de stad Béziers: Jérôme Gerles


Toepasselijk recht
Op deze tekst is het Franse recht van toepassing. De Uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen op elk moment te wijzigen.